Rutger wordt als MAF-piloot uitgezonden naar Suriname

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Rutger Bakker MAF

Deze Bijbelteksten uit Mattheus 6 kreeg Rutger Bakker mee bij zijn afscheid van het vmbo. Ze zijn hem altijd bijgebleven. Samen met twee compagnons zette hij Doen! Uitzendbureau op. Na vijf jaar nam hij afscheid, het verlangen om medemensen te dienen liet hem niet meer los. Samen met zijn vrouw Elseline ging hij op zoek naar de mogelijkheden. Het paar kwam uit bij de MAF (Mission Aviation Fellowship).

Naar Suriname

Rutger volgde er trainingen voor piloot. Hij heeft inmiddels alle brevetten gehaald en alle keuringen doorstaan. In juli vertrekt hij samen met Elseline en de tweeling Boaz en Sarah (bijna drie) naar Suriname.

Ik ben ervan overtuigd dat ik hiervoor geroepen ben

“Naast het werk als piloot draait het om meer dan dat. Het is een pragmatische job. Je onderhoudt contacten met dorpen en stammen, moet in- en uitladen, soms ben je ergens voorganger. Ik ben ervan overtuigd dat ik hiervoor geroepen ben, we kijken vol verwachting uit naar dit avontuur.”

 

HOORNBACK PASPOORT

Naam: Rutger Bakker
Opleiding: HBC junior accountmanager niveau 4
Locatie: Rotterdam
Periode: 2009-2012
Nu: tijdelijk werkzaam in arbeidsbemiddeling, voorbereidingen uitzending

Foto: CheeseWorks

 

Dit artikel komt uit de Forward 2021, het magazine van HoornBACK. 

Lees meer artikelen