"We hebben mensen nodig die jongeren leiding en richting geven"

Inmiddels is hij alweer een aantal jaar basisschooldirecteur, maar René de Korte koestert mooie herinneringen aan zijn tijd als docent bij drie (!) verschillende Hoornbeeck-vestigingen.  

Pionieren

Voor de busladingen Hoornbeeck-studenten uit Rijssen is het goed nieuws als in 2004 de locatie Apeldoorn opent. Dit scheelt ze een klein uur reistijd per schooldag. Voor docent René de Korte levert het ook tijdswinst op. De Rijssenaar werkt eerst in Amersfoort, is betrokken bij de opstart in Kampen én switcht naar de nieuwe locatie om daar docent te worden. “Pionieren is leuk hoor.”

De sfeer op school was heel positief, optimistisch

De oud-docent van Hoornbeeck Apeldoorn herinnert zich die eerste jaren maar al te goed. “We vonden onderdak in een oude basisschool, klein maar best netjes. De sfeer op school was heel positief, optimistisch. Heel gezellig ook, er was een losse sfeer tussen studenten en docenten. Het aantal studenten groeide echter, ook uit Rijssen, en als je groeit wordt het wat formeler en dat moet ook.”

Jaarlijkse reisjes

De Korte is docent en geeft gedurende dertien jaar verschillende vakken op het Hoornbeeck in Apeldoorn: burgerschap, recht, economie en godsdienst en dat in verschillende sectoren. Het meest staat hij in de sector Economie voor de klas. “Onvergetelijk waren de jaarlijkse reisjes naar Straatsburg met studenten en het hele Economie-team. Dat was de jus, de mooie dingen die je bijblijven. We bezochten musea en natuurlijk het Europees Parlement. De EU financierde die reisjes.”

Diepe gesprekken

Met nog meer genoegen kijkt De Korte terug op de alledaagse schoolpraktijk en dan met name de gesprekken met studenten. “Als docent Godsdienst had je echt diepe gesprekken over de kern van het leven, over vragen als ‘Hoe staan we tegenover God?’. Aan die gesprekken denk ik met veel genoegen terug. Ik heb veel lesgegeven aan de commerciële jongens van de Economie-sector en ook daar waren de gesprekken vaak heel mooi. Zij keken wat breder, redeneerden wat meer en gingen vaak mee in je boodschap.”

Via interactie in de les sleurde ik de studenten erbij: lesgeven via gesprekken

De onderwerpen in de godsdienstlessen waren meestal concreet: wat is bekering, wat is geloof, hoe leg je de Bijbel uit aan een buitenstaander? “Studenten hebben vaak hun eigen ideeën bij een onderwerp, of ze hebben dat niet. Dan schreef ik een woord op het bord, bijvoorbeeld ‘geloof’, en dan vroeg ik: wat hoort daarbij? Zo maakten we samen een woordwolk. Via interactie in de les sleurde ik ze erbij, lesgeven via gesprekken.”

Impact

Tijdens De Korte’s periode op de diverse locaties van het Hoornbeeck College zijn er ook dieptepunten. “Als een leerling overlijdt, dan is dat het meest intense dat je kunt meemaken. Dat zijn onvergetelijke momenten, ook al vervagen de details in de loop der jaren. Het doet iets met studenten, de impact is enorm. Het is verschillende keren gebeurd, door een ongeval of door ziekte. Tegelijk geeft het heel mooie gesprekken met elkaar.”

Pleidooi

De oud-docent heeft hart voor jongeren én het reformatorisch onderwijs. In 2017 werd De Korte directeur van basisschool De Wartburg in Woudenberg – toch houdt hij een vurig pleidooi voor het reformatorisch mbo. Oók als plek om te werken door een nieuwe generatie docenten.

We hebben mensen nodig die jongeren leiding en richting geven

“Rond je zestiende jaar wordt een belangrijk deel van je mening gevormd. Als docent kun je wat er in de maatschappij gebeurt duiden door de Bijbel ernaast te leggen. We hebben mensen nodig die jongeren leiding en richting geven. Die taak ligt allereerst bij de ouders, maar de invloed van leerkrachten is ook groot. We laten ons makkelijk meeslepen door de zonde, maar met reformatorisch onderwijs kunnen we een dam opwerpen tegen de wereld. Dat zijn we tegenover God verplicht en het geeft inhoud aan de belofte die we bij de doop hebben afgelegd. Onderwijzen en te doen onderwijzen.”

Open, betrokken en gezellig

In zijn huidige baan in het primair onderwijs heeft René de Korte heel wat ervaringen uit zijn Hoornbeeck-tijd meegenomen. Zeker ook de stijl van leidinggeven. “Openheid, betrokkenheid en gezelligheid zijn belangrijk voor een team. Daarbij geef ik graag ruimte om dingen op te pakken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.”

Tussen de ouders van de kinderen op De Wartburg komt hij af en toe een oud-leerling van hemzelf tegen, vooral uit zijn Amersfoortse Hoornbeeck-jaren. “En de aanstaande schoonmoeder van mijn dochter is ook een voormalig leerling”, lacht De Korte. Wat dat betreft is zijn Hoornbeeck-tijd, verdeeld over drie vestigingen, de basis voor een groot netwerk. “Dan ben je op een studiedag en kom je collega’s en oud-studenten tegen. Dan heb je al snel weer echt contact met elkaar.”

Dit artikel staat in de Forward 2023, een uitgave van het Hoornbeeck College.