5 tips voor stille tijd

Het is druk op je werk, druk in je gezin, druk op de weg, druk in de kerk en druk in je hoofd. Bij alle drukte kan je stille tijd er maar zo bij inschieten. En dat terwijl je heel goed weet hoe onmisbaar die momenten van stilte zijn. Kostbare tijd die je doorbrengt met God. Oud-Hoornbeeckstudent Elise Pater-Mauritz maakte de Moeskruid-methode voor stille tijd. Deze is gericht op moeders, maar veel breder toepasbaar. 

Tips om stille tijd te houden

1. Elke dag!

Stille tijd vraagt om discipline. Zoek een vast moment op de dag, zeven dagen per week. Een afspraak met de Heere die niet te verzetten is.

2. Stilte zoeken

Het valt niet mee om in onze woon- en werkomgeving een stille plek te vinden. Tot je ontdekt dat je overal stil kunt worden. Door mensen in je omgeving te vertellen dat je stille tijd houdt en waarom dit belangrijk voor jou (én hen!) is.

3. Kort gebed

Begin je stille tijd met een kort gebed. Dat kan ook een Bijbeltekst zijn, bijvoorbeeld uit de Psalmen die gezongen gebeden zijn. Een paar voorbeelden: Psalm 119:18 en 36.

4. Woordgericht

Open Gods Woord, lees, overdenk en ontdek wat een gedeelte jou te zeggen heeft. De Bijbel met uitleg, kanttekeningen en dagboeken zijn goede hulpmiddelen, maar laat eerst het Woord aan het woord.

Laat eerst het Woord aan het woord

5. Documenteer

Houd pen en papier bij de hand. Onderstreep Bijbelteksten, maak aantekeningen in een notitieboekje, schrijf eens een Bijbeltekst uit. Schrijven dwingt je tot een andere wijze van denken en ondersteunt je herinnering.

Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad aldaar. Lukas 5:15 en 16

In een videotraining legt Elise de Moeskruid-methode uit.

Dit artikel komt uit de Forward 2019, het magazine van HoornBACK. 

Lees meer artikelen