Event ‘Spreken is goud’ | 17 februari | HoornBACK Kampen

Ha HoornBACK’er,

Graag nodigen we jou uit voor het HoornBACK event dat wij op Deo volente 17 februari 2022 organiseren. Dit event wordt georganiseerd voor oud-studenten van de sector Gezondheidszorg van locatie Kampen. Tijdens dit event staat het thema ‘spreken is goud‘ centraal. Er komen 2 sprekers, dominee Peter Roosendaal en logopediste Karin Sigger. Natuurlijk zijn er tijdens dit event ook weer genoeg mogelijkheden om je oud-docenten en oud-medestudenten te spreken. De avond start om 19:15 (inloop) en eindigt om 22:15 uur. Wees welkom!

Meer over ds. Peter Roosendaal
Ds. S.P. (Peter) Roosendaal is sinds drie jaar predikant in Lelystad. Een stad met verschillende culturen, een stad die ook wel omschreven wordt als ‘stad van dromen’. Hoe is het om in die stad te wonen en te werken? Hoe ben je getuige in zo’n omgeving? Peter wil met ons nadenken over Handelingen 5, waar de apostelen voor het eerst getuige zijn tegenover het Sanhedrin.Is spreken goud? Of is het belangrijk om het evangelie te verkondigen door je daden en ‘desnoods met woorden’? Van harte welkom om hier over na te denken, je vragen te stellen en bemoedigd te worden!

Meer over Karin Sigger
Karin Sigger werkt al 32 jaar in Kampen als logopedist in de vrije vestiging. Na jaren te hebben samengewerkt met dhr. Veenstra, werkt ze nu met haar collega Regina in het gezondheidscentrum de Hanze in Kampen. Zij behandelen verschillende problemen op het vlak van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ze bezitten verschillende specialisaties, zoals: ‘preverbaal logopedist’ en ‘specialisatie in stem’. Karin zal met jullie spreken over verschillende aandoeningen en hoe zij die behandelen. Als logopedisten hebben zij vaak hulp van de omgeving van de cliënt nodig. Daar kunnen jullie als verpleegkundige een goede ondersteuning in zijn!

Programma van de avond:

19.15 uur | inloop
19.30 – 20.15 uur | eerste spreker, Peter Roosendaal, dominee in Lelystad
20.15 – 21.00 uur | tijd om bij te kletsen met oud-klasgenoten
21.00 – 21.45 uur | tweede spreker, logopediste Karin Sigger
21.45 – 22.15 uur | tijd voor een hapje en drankje

Aanmelden event Gezondheidszorg 'Spreken is goud'