window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-134733789-1');

Christen zijn én verpleegkundige

6 juni
Amersfoort

Ben jij verpleegkundige? Dan heb je er vast weleens mee te maken: ‘medisch-ethische’ kwesties. Hoe ga je daar als christen mee om?

Daarover denkt professor A.S. (Stef) Groenewoud D.V. 6 juni met ons na. Thema van de avond: Medische ethiek en mijn rol als verpleegkundige. 

Als verpleegkundige krijg je te maken met moeilijke, soms ingrijpende situaties die veel vragen kunnen oproepen. Denk aan een situatie waarbij de patiënt aangeeft niet meer behandeld te willen worden, terwijl de familie dat nog wel wil. En misschien herken je vragen als: hoe ver gaan we met de behandeling? Moeten (jonge) mensen altijd alle behandelingen krijgen? Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het beleid van de artsen?

Heb jij zulke situaties meegemaakt? Deel het met ons! Graag bespreken we deze avond jouw casus tijdens een ‘moreel beraad’. Dat is het volgen van een stappenplan waarbij je leert hoe je als christen-verpleegkundige de juiste afweging maakt.

Programma

Ben jij 6 juni erbij? Welkom in de kapel van Hoornbeeck Amersfoort!

  • 19:00 – Inloop
  • 19:30 – Opening
  • 19:45 – Professor A.S. (Stef) Groenewoud aan het woord
  • 20:30 – Pauze
  • 20:45 – Energizer (lenig lijf = lenig brein) en casussen bespreken
  • 21:30 – Afsluiting

Aanmelden

Voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage van € 5,- om de sprekerskosten te dekken.

Christen zijn én verpleegkundige | 6 juni 2024

  • Deel jouw praktijkvoorbeelden en vragen over medisch-ethische kwesties. Dan delen wij die met professor Groenewoud en worden deze avond besproken.