Woonbegeleider Zonnesteen

Zorg en welzijn16-24 uurMBO | Niveau 3Apeldoorn

Intro

Wat als je niet zelf kunt vertellen wat je voelt, denkt, wilt of ziet en tijd nodig hebt om te ervaren, te proeven en te beleven? Wil jij mijn woonbegeleider zijn en je op mij afstemmen om, samen met mijn ouders, te zorgen dat het mij lukt?

Wat houdt de functie in?

Voor woonvorm Homerus, de Zonnesteen zoeken wij een woonbegeleider die ons team komt versterken voor gemiddeld 20-24 uur in de week.

Binnen Woonvorm Homerus, de Zonnesteen, geven wij, samen met ouders en familie, vorm aan een veilig thuis voor een groep jongeren. Deze jongeren hebben ernstig meervoudige beperkingen en zijn rolstoelafhankelijk. De dagelijkse zelfzorg zoals eten, drinken en lichamelijke hygiëne verrichten wij als hun begeleiders. Hierin werken we zeer nauw samen met hun ouders. Wij zien deze samenwerking als een partnerschap. We delen hun ervaringen waar wij, als professionals, een passende vorm aan geven.

Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat ouders hun kind(eren) door en door kennen, wij mogen een tijd met ze meelopen. Als begeleider kijk je altijd naar de mogelijkheden, naar de signalen, hoe klein ook. Een glimlach, een uitroep of een trekking in het lijf. Het draagt allemaal een boodschap in zich. Om dit te blijven zien en om de jongere in zijn of haar tempo te kunnen volgen vraagt bepaalde kwaliteiten. Doorzettingsvermogen, geduld, het moment kunnen beleven door je eigen zorgen los te laten. Soms is het moeilijk, met vallen en opstaan. Fouten maken hoort erbij. Je verricht veel verzorgende handelingen, dat brengen de verschillende beperkingen van de jongeren met zich mee. Je wordt bevoegd en bekwaam gemaakt door het in de praktijk toe te passen, vaak te herhalen en door scholing.
In de praktijk zal een integrale samenwerking ontstaan tussen de woning en dagbesteding. Zo bieden we de jongeren een fijn thuis. Ook wordt er integraal samengewerkt binnen de gehele woonvorm Homerus, zoals de Maansteen of met de dagbestedingslocatie De Baskuul.

Deskundig met humor
Ondersteuningsbehoeften kunnen per moment veranderen, onze begeleiding is maatwerk. We hebben korte communicatielijnen zodat we snel kunnen organiseren. Als teamlid heb je ambitie en ben je daadkrachtig aan de ene kant, kun je relativeren en de humor zien aan de andere kant. Je hebt altijd je eigen deskundigheid en gezond verstand bij je. Hierdoor geef je jezelf en je collega’s de ruimte en het vertrouwen. We vragen je om op een open manier te communiceren. We schuwen de wrijving niet als dat ons doel dient. Je staat niet alleen, we gaan het samen aan. Jij, de ouders, je collega’s, het zelfregulerende team waar je lid van bent en de organisatie. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig om deze jongeren een veilig thuis te kunnen bieden.

U hebt

Wat ga je doen
Als woonbegeleider lever je een bijdrage aan de uitvoering van de individuele persoonlijke plannen. Dit doe je door ondersteuning en begeleiding te geven bij ADL-activiteiten en bij de uitvoering van recreatieve/ontspannende activiteiten. Samen met je collega’s en de jongeren draag je zorg voor een veilige en stabiele leefomgeving en binnen het team heb je een signalerende rol. Daarbij beantwoord je vragen van ouders over de dagelijkse gang van zaken en rapporteer je bijzonderheden. Je bent bekend met het geven van sondevoeding en epilepsie. Ook verricht je verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden. Je bent daarnaast bereid om volgens rooster te werken in wisselende diensten en onregelmatige werktijden, ook in het weekend en in de nacht.

Meer informatie

Wat bieden wij
Je komt te werken in een bevlogen, zelfregulerend team met volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg.
De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd.

Goed om te weten
Voor vragen kun je contact opnemen met Maaike Bugter (teamcoördinator de Zonnesteen) op 06-82473095 of met Lisanne Dolman (teamcoördinator de Maansteen) op 06-83142909. Telefoonnummer locatie de Zonnesteen is 055-5275882.

De gesprekken vinden plaats in week 3.

Deze vacature wordt zowel intern als extern bekend gemaakt. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.
In het kader van de vergewisplicht worden referenties opgevraagd bij eerdere werkgevers. Tevens vragen we om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Niemand werkt toevallig bij De Passerel, dat is een bewuste keuze, dat zie en voel je meteen als je een van onze locaties bezoekt. Bekijk het filmpje van Jasmijn, zij vertelt jou wat het werken bij De Passerel voor haar betekent: https://www.youtube.com/watch?v=YM87TnXJigo#action=share

Solliciteren?

Solliciteren
Heb jij een mbo-opleiding op minimaal niveau 3 en wil jij jouw kwaliteiten inzetten binnen De Passerel voor deze cliënten en wil je onderdeel worden van dit team? Motiveer dan waarom en stuur je brief met motivatie en CV uiterlijk op 11 januari 2021, onder vermelding van vacaturenummer 020-76 naar: personeelenopleidingen@de-passerel.nl