(Persoonlijk) Begeleider

Zorg en welzijn0-8 uur8-16 uur16-24 uur24-30 uur30-40 uurMBO | Niveau 3Alle locaties

Intro

Word jij enthousiast om jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek te ondersteunen in het dagelijkse leven? Geniet je van het begeleiden bij activiteiten?

We zijn benieuwd wat jij ons kan bieden, reageer dus snel op één van onze vacatures!

Wat houdt de functie in?

Begeleider oproepkracht – woongroepen De Linde:
De Linde is een huiselijke kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, waar persoonlijke begeleiding en een stukje zorg geboden wordt. Op deze locatie wonen bewoners met een divers niveau en bijkomende problematiek, zoals autisme, psychiatrische problematiek of het ouder worden.

(Persoonlijk) Begeleider – woongroep De Karekiet:
Op de Karekiet in Opheusden wonen momenteel 6 mannen met een licht tot matig verstandelijke beperking, die een begeleider zoeken die werkt vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en in staat is affectief bewust (al dan niet neutraal) te kunnen werken.

Begeleider – 1 op 1:
Het gaat om een ouder wordende cliënt in Kesteren die duidelijke structuur nodig heeft. Hij vindt het o.a. leuk om een woordpuzzel te doen, te gaan fietsen, met hout bezig te zijn. Je ondersteunt deze cliënt bij het opstarten van de dag, waarbij de zelfstandigheid in zelfzorg wordt gestimuleerd.

Persoonlijk Begeleider – woongroep De Woonboerderij:
De groepen Woonboerderij en/of Bakhuis zijn relatief kleine woongroepen met bewoners met een matige tot ernstige beperking. Wat deze bewoners nodig hebben is stabiliteit, voorspelbaarheid en gezien worden. Dit vraagt om aansluiting van onze begeleiders, om zo met elkaar tot het beste voor onze bewoners te kiezen.

Begeleider – Zorg en Begeleiding:
Binnen het cluster Zorg en Begeleiding wonen volwassen en oudere cliënten. Zij hebben een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Bij enkelen van hen is sprake van onderliggende problematiek, zoals een autismespectrumstoornis, TSC of MLD. Daarnaast is er sprake van lichamelijke beperkingen.

Begeleiding – Intensieve Begeleiding:
Bij unit Intensieve begeleiding zoeken wij een collega die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan kan gaan met de cliënten. Bij deze cliënten is sprake van een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk te begrijpen en te begeleiden gedrag. Op basis van de ondersteuningsrelatie nemen cliënten samen met de begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma.

(Persoonlijk) Begeleider – Intensieve Zorg De Honingraat:
De woongroep De Honingraat in Kesteren wordt gekenmerkt door een sociaal-emotionele ontwikkeling van 0-2 jaar. De doelgroep bestaat uit oudere cliënten die functioneren op ernstig verstandelijk beperkt niveau. Een veel voorkomend ziektebeeld is dementie. Zij ontvangen zowel begeleiding als verzorging op de woongroep. De cliënten hebben ondersteuning nodig bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Daarnaast is er op de woongroep aandacht voor een betekenisvol dagritme. Dit betekend dat aangesloten wordt bij de individuele cliënt en dat hij of zij ruimte krijgt om nieuwe ervaringen op te doen.

U hebt

De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

Meer informatie

Neem eens een kijkje op onze website werkenbijdeschutse.nl voor een uitgebreide versie van al onze vacatures. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar vacature@deschutse.nu.

Solliciteren?

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan direct op je favoriete vacature!