Intensief ambulant jeugdhulpverlener

Zorg en welzijn16-24 uur24-30 uurHBOGouda, Capelle a/d IJssel, Walcheren

Intro

Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject. Dit doen we met hart en ziel, vanuit onze christelijke levensovertuiging.

Wegens groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s!

Wat houdt de functie in?

Bieden van intensieve ambulante hulpverlening:
Als Intensief Ambulant Jeugdhulpverlener bied je hulp en begeleiding in de thuissituatie aan jongeren en hun netwerk in complexe situaties. Je werkt proactief, oplossingsgericht, signaleert wat je cliënt nodig heeft en past jouw begeleiding hier op aan. Daarbij zet je in op de versterking van het netwerk en de eigen kracht van de hulpvrager. Je zorgt voor transparante rapportage, veiligheid en overdracht. Je werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten.

Interne begeleiding en voorlichting in het team:
Binnen het team ben jij aanspreekpunt voor collega’s wat betreft jeugdcasussen, en neem jij waar nodig de regie van de hulpverlening aan de jongere / het gezin. Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering van de ambulant hulpverleners en je werkt indien van toepassing mee aan ontwikkeling en kwaliteitsverbetering zoals het ontwikkelen van methodieken. Met elkaar zijn we een deskundig team waar jij je steentje aan bijdraagt.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (deels) gedetacheerd te worden vanuit Agathos naar een sociaal team.
De uren zijn bespreekbaar, we zoeken medewerkers voor minimaal 16 en maximaal 24 uur.

U hebt

Wij vragen:
– Minimaal in het bezit van een HBO-diploma (Social Work, Pedagogiek of andere relevante opleiding). Ook ben je geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
– Jeugdhulpverlening heeft je hart. Je bent sterk gemotiveerd om je in te zetten voor gedragsverandering en verbetering van de situatie van het kind, de jongere en/of het netwerk.
– Je hebt een aantal jaar ervaring met het werken in de Ambulante Hulpverlening en/of met jongeren.
– Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken.
– Je bent integer, betrouwbaar en oplettend.
– Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en kunt goed anticiperen op wat je cliënt nodig heeft.
– Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze indien van toepassing te integreren in jouw werk.
– Je werkt in ieder geval op woensdag. Je bent flexibel, je werkt indien nodig ’s avonds en incidenteel in het weekend.
– Het is van belang om in het werkgebied te wonen en in het bezit te zijn van eigen vervoer (auto).

Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in de reformatorische identiteit van onze organisatie en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.

Meer informatie

Wij bieden:
• Een gevarieerde baan in een mooie organisatie met ruimte voor eigen initiatief.
• Goede inhoudelijke ondersteuning van een gedragswetenschapper en aansturing van de teamcoördinator.
• Een prettig werkklimaat in een samen organiserend team van gedreven ambulant hulpverleners.
• Flexibiliteit bij het plannen van je werkuren.
• De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingeschaald in FWG 50.

Solliciteren?

We kijken uit naar je sollicitatie!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Coby Koudstaal, via c.koudstaal@leliezorggroep.nl of via 06-83654982 / 010-2640777.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.