Intensief Ambulant Hulpverlener Senior (Sociaal Team)

Zorg en welzijn24-30 uurHBOWOOpheusden

Intro

Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject. Kijk voor meer informatie op www.werkenmetwaardering.nl

Het Sociaal Team
De gemeente Neder-Betuwe heeft een Sociaal Team voor volwassenen en jeugd. Het Sociaal Team kijkt samen met de inwoner naar wat er speelt op de diverse leefgebieden. Wanneer er sprake is van ingewikkelde problematiek of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de inwoner en/of het gezin een plan gemaakt. Het Sociaal Team kan kortdurende hulpverlening bieden of tien `vinger aan de pols` gesprekken. Wanneer er meer intensieve of specifieke hulpverlening nodig is, zoekt het Sociaal Team samen met de inwoner naar een passende zorgaanbieder en draagt het Sociaal Team zorg voor een goede overdracht.
Het Sociaal team is een multidisciplinair team van professionals, gericht op het bieden van ondersteuning bij meervoudige en complexe problematiek.

Wat houdt de functie in?

Als intensief ambulant hulpverlener ben je in dienst bij Agathos en gedetacheerd bij de gemeente. De locatie van waaruit je werkt is Opheusden. Wekelijks vind er een casusoverleg plaats waarbij casuïstiek wordt besproken en verdeeld.
Je bent verantwoordelijk voor het kortdurend begeleiden en ondersteunen van inwoners. Je richt je hierbij op het versterken van de eigen kracht en regie door de mogelijkheden in het netwerk van de inwoner te onderzoeken en benutten. Je weet goed te inventariseren wat er speelt op de diverse leefgebieden en sluit aan bij de behoeften van de inwoner. Verder werk je vanuit een integrale benadering en zorg je hierbij voor een optimale samenwerking met andere organisaties. Je bent in staat specialistische vragen te onderkennen en naar de juiste professional door te verwijzen. Vanuit je actuele kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen draag je continu bij aan een passende dienstverlening.

U hebt

Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding. Je hebt ruime ervaring in het bieden van begeleiding op diverse leefgebieden bij zowel volwassenen als jeugdigen. Registratie (of bereidheid om te registreren) bij het SKJ is een voorwaarde.

Competenties
• Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag
• Is zichtbaar en gaat op mensen af
• Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
• Signaleert en speelt in op veranderingen
• Is innovatief en creatief
• Is in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback

Het betreft een dienstverband voor minimaal 24 uur per week. Deze functie is eventueel ook te combineren met de functie ambulant (jeugd) hulpverlener. Dan behoort een groter contract tot de mogelijkheden. Dinsdag is een verplichte werkdag ivm de casusoverleg.
Daarnaast vragen wij van je dat je lid bent van een van de reformatorische kerken. Zo kunnen wij de identiteit van onze organisatie waarborgen voor onze cliënten.

Meer informatie

– aantrekkelijke voordelen via het arbeidsvoorwaardensysteem
– korting op producten, uitjes en ontspanning via ons personeelsvoordeelprogramma
– De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, schaal 45/50
– Een vast contract bij gebleken geschiktheid
– Evt. uitbreiding van uren tot en met een fulltime contract toe
– Scholing, intervisie en coaching
– Flexibiliteit om je eigen agenda in te plannen
– Onderdeel van een deskundig en betrokken team

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, schaal 45/50.

Solliciteren?

We kijken uit naar je sollicitatie!

Neem ook een kijkje op onze teamsite: www.agathos-hulpverlening.nl/midden-nederland

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elizette Meijer, teamcoördinator Intensieve ambulante hulpverlening via telefoonnummer 010-2640777 of 06-12263569. Mocht je behoefte hebben tot een vrijblijvend gesprek alvorens over te gaan tot solliciteren staan wij hier open voor.

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.