E-monteur

Techniek en ICT30-40 uurMBO | Niveau 2MBO | Niveau 3MBO | Niveau 4Ede

Intro

Niks even monteren. Niks meters maken. Als monteur bij Delektro lever jij staaltjes van perfectie. Da’s ander werk. Het komt aan op precisie. Alles moet goed ogen, zelfs de componenten die je opdrachtgever nooit zal zien. Haaks, uitgelijnd, waterpas. En omdat je begrijpt hoe klanten denken, ben je uiterst zorgvuldig en representatief. SpecialHelmets zoals jij hebben onze klanten graag over de vloer. Je hoort tenslotte bij de eenheid die zelfs het gewone werk speciaal maakt.

Wat houdt de functie in?

Doel van de functie
De elektromonteur voert zelfstandig installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan elektrotechnische installaties volgens de specificaties in de opdracht. Hierbij streeft de elektromonteur altijd naar een tevreden klant en een positief financieel resultaat. Stemt de werkzaamheden en eventuele afwijkingen in het werk af met de leiding.

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek
• Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle elektrotechnische installaties volgens gegeven specificaties en planning.
• Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
• Controleert en test de eigen werkzaamheden en die van de overige werknemers in het team.

Organisatie
• Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek.
• Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project.
• Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings.
• Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.
• Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.
• Ontvangt voor aanvang van het werk de specificaties c.q. de projectmap en controleert deze.

Administratie
• Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project.
• Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.

Veiligheid en materiaal
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
• Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
• Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
• Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Optioneel
• Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs, hulpmonteurs, onderaannemers en inleenkrachten.
• Afhandelen van storingen aan installaties.
• Aanvragen/bestellen van extra benodigd materiaal.
• Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.
• Opdrachtbonnen schrijven en laten ondertekenen door de opdrachtgever.
• De bewaking en registratie van tijd en kosten op het project.
• Verrichten van storingsdiensten.
• Ondersteunt zijn/haar collega’s door het geven van technische hulp en aanwijzingen.

U hebt

Functiekarakteristieken

Complexiteit
• Deze allround functie is gericht op de aanleg van elektrotechnische installaties (sterk- en zwakstroom) en op het opheffen van storingen.
• Voert alle voorkomende bewerkingen uit aan uiteenlopende systemen.
• Ook enig administratief werk.
• Schakelt regelmatig om op andere aspecten, wordt dikwijls gestoord. Soms tijdsdruk door haastklussen.

Kennis
• MBO niveau 2 Monteur Sterkstroominstallaties;
• Minimaal 2 jaar ervaring als leerling monteur.
• Kennis van de geldende normen in actuele wet en regelgeving.

Zelfstandigheid
• Bepaalt binnen de gegeven planning de werkvolgorde. Heeft binnen de grotendeels gegeven uitvoering een bepaalde mate van vrijheid om de aanpak vast te stellen.
• Overlegt zo nodig met de leiding over afwijkingen, kan indien nodig terugvallen op een specialist. De voorkomende problemen zijn in overeenstemming met de opleiding en enkele jaren ervaring.
• Goede contacten met de leiding, specialisten en/of stafafdelingen zijn vereist voor een vlot verloop van het werk.

Afbreukrisico
• Fouten/onachtzaamheden kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies. Oplettendheid bij het werk voorkomt de meeste schade. De kans op ontdekken is groot, mede door controle door de leiding. Fouten kunnen hersteld worden.
• De contacten met medewerkers en leiding van derden en/of opdrachtgevers moeten goed verlopen voor een vlotte uitvoering van het werk en het bedrijfsimago.

Fysieke aspecten
• Werkt onder alle weersomstandigheden aan de totstandkoming van bouwwerken.
• Hinder van lawaai, soms vuil werk, incidenteel zwaar werk (graafwerk, stugge kabels e.d.) en tillen komen voor.
• Dragen van beschermingsmiddelen; persoonlijk risico door werken op hoogtes en op moeilijk bereikbare plaatsen, kans op oogletsel.

Kerncompetenties:
• Gedreven en ambitieus;
• Durf en zelfvertrouwen;
• Klantgericht.

Overige competenties

Flexibiliteit
Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Gevoel voor details
Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Samenwerken
Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team.

Planmatig werken
Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

Communiceren
Kan een boodschap duidelijk overbrengen.

Organiserend vermogen
Organiseert en regelt zaken op korte termijn.

Financieel bewustzijn
Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de operatie te verbeteren.

Analytisch vermogen
Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

Solliciteren?

Stuur je CV en motivatie naar Jurriën de Peuter: jurrien@delektro.nl