Begeleider wonen/dagbesteding

Zorg en welzijn24-30 uur30-40 uurMBO | Niveau 3MBO | Niveau 4Bodegraven

Intro

Ben je op zoek naar betekenisvol werk? Kom dan werken als begeleider bij Siloah in Bodegraven!

Wat houdt de functie in?

Je begeleidt en ondersteunt cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking bij hun dagelijks leven. Daarbij stimuleer je de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen. Je levert een actieve bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen. je bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, jouw collega’s, vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarbij werk je nauw samen met de coördinator zorg.

Daarnaast ben je met je collega’s verantwoordelijk voor teamgebonden taken. De kracht van het team ligt in het samen organiseren en verdelen van taken. Op die manier komen in het belang van de cliënt ieders talenten tot zijn recht.

Er zijn vacatures op verschillende groepen:
Woning 8 (24-32 uur)
Woning 8 biedt zorg en begeleiding aan momenteel vijf cliënten (32 – 71 jaar) met een ernstige of zeer ernstige beperking en een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 3 jaar. Er is sprake van zowel lichamelijke (medische) zorg als (gedrags)begeleiding.

Rank 2 (32-36 uur)
Je gaat werken op De Rank 2. In De Rank wonen volwassen cliënten met een verstandelijke beperking in verschillende leeftijden. De bewoners houden van gezelligheid, sfeer en activiteiten. Als begeleider help je om hier invulling aan te geven. Alle bewoners van De Rank hebben hulp nodig bij hun ADL. Het wisselt per cliënt wat ze hierin zelf kunnen doen en wat er van hen overgenomen wordt. Er is soms sprake van moeilijk verstaanbaar gedrag. Overdag werken de cliënten op een werkgroep van De Dorsvloer, bijvoorbeeld in de wasserij of bakkerij. Ook de begeleiding op de dagbesteding maakt onderdeel uit van je functie.

Woning 12 (uren in overleg)
Je gaat werken op woning 12. Op woning 12 wonen 7 cliënten (tussen de 39 en 73 jaar). Naast de verstandelijke beperking is er op de groep ook sprake van autisme, verwante gedragsproblematiek en toenemende behoefte aan verzorging. De meeste cliënten zijn mobiel, kunnen zelfstandig lopen en hebben diverse hulpvragen in zorg en begeleiding, 1 cliënt heeft ondersteuning nodig bij het lopen. Het bieden van zorg, structuur en het doen van diverse individuele en groepsactiviteiten zijn samen met het creëren van een goede sfeer essentieel voor het welzijn van de bewoners. Dit wordt vormgegeven in een vertrouwde plek om te wonen en het geven van een zinvolle dagbesteding waarbij er gewerkt wordt aan individuele doelen. Communiceren gebeurt zowel verbaal als non-verbaal en wordt ondersteund met (eigen) gebaren en pictogrammen. De cliënten gaan overdag naar hun eigen dagbestedingsgroep (drukkerij, zorgboerderij de Joostenshof, wasserij of het atelier). Het werken op de dagbestedingsgroepen hoort ook bij het werk van begeleider.

U hebt

– Mbo-3 of mbo-4 diploma gericht op begeleiding en verzorging
– Bij voorkeur werkervaring in de zorg/begeleiding aan mensen met een beperking
– Een christelijke identiteit die zich o.a. uit in lidmaatschap van één van de reformatorische kerken

Meer informatie

Midden in het groene hart van Holland heeft Siloah in Bodegraven twee woonlocaties en een groot dagactiviteitencentrum. Hier bieden wij mensen met een beperking de zorg die ze vragen. Met een enthousiast team van medewerkers geven we hier dagelijks invulling aan. Op de manier die bij de identiteit van Siloah past. Als zorgverleners mogen wij een belangrijke plaats innemen in het leven van onze cliënten. En andersom nemen zij een belangrijke plaats in ons leven in. We willen onze cliënten een veilige woonomgeving bieden. Een plek waar zij uitdagend en zinvol werk kunnen doen.

Solliciteren?

Solliciteren doe je via deze link www.werkenbij.siloah.nl. Meer informatie kun je opvragen bij Johan de Graaf (manager zorg) via j.degraaf@siloah.nl of 06 868 646 80.