“De leegheid van het alleen bezig zijn met het bedrijf, werd een juk”

Werk of een eigen bedrijf kan een groot beslag leggen op het leven van alledag, zeker nu er door de krapte op de arbeidsmarkt soms meer gedaan moet worden met minder mensen. Oud-Saldenus College-student ds. C. Budding heeft zelf ervaren welke impact werk, bedrijfsexpansie en omzetgroei hebben. “God op de eerste plaats, het gezin op de tweede en je werk op de derde plaats, probeer vanuit die volgorde te leven.”

HOORNBACK PASPOORT

Naam: C. Budding
Opleiding: Commerciële economie
Locatie: Amersfoort
Periode: 1990 – 1993
Nu: Predikant Hervormde Gemeente

Als predikantszoon komt Budding op veertienjarige leeftijd in Elspeet terecht en vervolgt zijn middelbare school op ‘de Fruytier’ in Apeldoorn. “Dat was best een schok, ik ging daarvoor naar de protestants-christelijke mavo in Aalst. Het voelde best een beetje benauwend.” De overgang naar het Saldenus College, de voorloper van het Hoornbeeck College, verloopt een stuk gemakkelijker.

Budding kiest voor de opleiding Commerciële Economie en is helemaal op zijn plek. “Als ik terugkijk, een geweldige periode, ik vond alle vakken leuk. De heer Deij die streng was, maar soms verrassend mild. Conciërge Leeuwdrent, ik heb er warme herinneringen aan en had het goed met bijna alle docenten.”

Planner

In 1993 verlaat Budding het Saldenus en begint met solliciteren. “De banen lagen destijds voor mbo’ers niet voor het oprapen.” Hij komt terecht op de planning van een loon- en verhuurbedrijf en doet in anderhalf jaar ongekend veel ervaring op. “Zonder dat ik het wist kwam het bedrijf in zwaar weer. Als planner was ik het gezicht voor klanten, dus toen er een faillissement dreigde en de eigenaar er niet was, waren mensen kwaad op mij.” Bij de doorstart van het bedrijf – in afgeslankte vorm – is een fulltime planner te veel van het goede. Budding stapt over naar een kachel- en haardenbedrijf in Barneveld.

Toen er een faillissement dreigde en de eigenaar er niet was, waren mensen kwaad op mij

Daar wordt hij al snel hoofd verkoop showroom en ziet het bedrijf in zeven jaar groeien van 30 naar 100 medewerkers. “En ik groeide mee in de organisatie. Maar een eigen onderneming was altijd een droom en daarom ben ik in Elspeet Sfeerhuys Budding gestart.” Daar herhaalt de gang van zaken zich. “We groeiden en groeiden, nog een grote vestiging in Veenendaal erbij met een grote showroom en hoge investeringen…”

Juk

Dan blijkt dat niet alle spreekwoordelijke bomen tot in de hemel groeien. “We verloren veel geld in Veenendaal, niet alles wat Budding aanraakte veranderde in goud. In die tijd kreeg ik ook steeds meer moeite met de leegheid bij klanten. Eentje bestelde er eens vier haarden, voor het natuursteen ging ik naar Limburg. De kleur viel uiteindelijk iets tegen dus die ene haard moest eruit. Ook al kostte dit vijfduizend euro. Er was een stuk decadentie bij klanten en dat ging tegenstaan. In die tijd is de Heere gaan werken. Na het stoppen in Veenendaal kwam Hij krachtig in mijn leven, de zakenman moest stoppen. De leegheid van het alleen bezig zijn met het bedrijf voelde als een juk, nee, werd een juk.”

Ondernemers zien dat ik hun problemen herken

Budding studeert op zaterdag theologie op de CHE, wordt docent godsdienst op de Fruytier Scholengemeenschap en het Ichthus College. Inmiddels is hij sinds maart 2020 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente van Goudswaard. “Ik put dagelijks uit mijn ervaring als ondernemer, ben heel dankbaar dat ik deze weg heb gekregen van de Heere. Ondernemers zien dat ik hun problemen herken en komen met vragen als: hoe kan ik met dit of dat omgaan in mijn bedrijf? Hoe verantwoord ik deze stap voor God?”

Oplossingen

Waar mogelijk gaat in het pastoraat Gods Woord open. De Bijbel heeft veel zeggingskracht als het gaat om opgaan in je werk. “Je ziet dat de drukte van het werk mensen veel dagelijkse zorgen geeft. In het evangelie naar Mattheüs lezen we ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’. We zijn als mens vaak krampachtig bezig met het verzinnen van oplossingen. Wíj moeten het oplossen, maar durven we het aan om de oplossing van God te verwachten? Juist als het niet gaat mogen we op Hem vertrouwen.”

Ik heb steken laten vallen, maar we hebben gelukkig een goede band met onze kinderen

Ds. Budding weet uit eigen ervaring dat alle aandacht voor het werk ten koste gaat van belangrijker zaken in het leven. “Dan was ik op woensdagmiddag vrij en met de kinderen op de hei, maar had steeds klanten aan de lijn. Ik was altijd bezig met expansie, werd geleefd door mijn bedrijf. Onze oudste kinderen zeggen weleens: toen je op zaterdag theologie studeerde naast je werk in het bedrijf, was je er meer voor ons. Daar heb ik steken laten vallen, maar we hebben gelukkig een goede band met onze kinderen. Een zegen van de Heere.”

Voetsporen

Inmiddels treedt een zoon van ds. Budding in de voetsporen van zijn vader, tenminste, wat betreft het ondernemende deel. Hij doorliep het Hoornbeeck College en heeft inmiddels een eigen bedrijf, Budding Sfeermakers. Tot enthousiasme van zijn vader, maar naast zakelijke geeft hij hem ook meer pastorale adviezen. “Hij hoopt te gaan trouwen en opent een nieuwe showroom in Nunspeet. Dan zeg ik: let op je vrouw. Ja, je mag enthousiast zijn voor je bedrijf, zeker, dat moet als je iets wilt verkopen. Tegelijk mag je het belangrijkste niet vergeten. Zet God op de eerste plaats, je gezin op de tweede en je werk op de derde plaats. Probeer vanuit die volgorde te leven.”

Nog een advies voor alle drukke werknemers en ondernemers: relativeer je werk. “Vraag je af: waar zet ik me voor in en kijk eens eerlijk naar je drijfveren. In ieder mens zit een geldduiveltje, dus kijk goed naar wat je beweegt. En relativeer ook wat andere mensen van je denken.”

 

Dit artikel staat in de Forward 2022. Meld je aan voor HoornBACK en ontvang het magazine jaarlijks!